Titan Poker مراجعة

وثمة ملحقات حول الملكية وحول تاريخ كندا العسكري. قبول طالبي اللجوء من خارج الولايات المتحدة!

النمسا تصادق - 25648

دمشق تشهد مسيرات مؤيدة للرئيس االسد

وردا على س ؤال ح ول م وق ف اجلبهة ال ش ع ب ي ة ل ت ح ري ر ف ل س ط ني م ن ه ذه ال ت ط ورات أج اب ق ب ع ة: ن ح ن ش ارك ن ا باالجتماع األخير للمجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية وبالتأكيد سنشارك ف ي اجتماع اللجنة املنبثقة ع ن إع الن القاهرة م ونحن ندعم قرار املجلس املركزي بدعوتها لالنعقاد خالل شهر. وأسس خميس الذي يحمل رتبة نقيب ركن اللواء اثنني وثاثني وهو من وحدة خاصة مسلحة مهمتها حماية النظام وقام بدور محوري في املعارك الدائرة مع الثوار في مدن ليبية مختلفة. ضبط طن من الفراولة التالفة في اسواق نابلس نابلس - ح اف ظ اب و ع ي اش - ضبطت ال ش رط ة ب ال ت ع اون م ع ق س م احل راس ة والتفتيش في بلدية نابلس ألف كيلو من ال ف راول ة التالفة وغ ي ر ص احل ة ل الك ل في املدينة. ةماركلاو ةزعلاو حلاص يبنلا ةريسلما للاتحلاا دونج مجاه ةريبلاو هللا مار ةظفاحم ي فو نيرهاظتلما ها تجا ب اوقلطأو ح لا ص يبنلا ةيرق ي ف ةيعوبسلأا ةباصإ ىلإ ىدأ ام طاطلماب ةفلغلما ةيرانلا ةريعلأاو زاغلا لبانق هيجو دومحم لفطلا مهنيب نم يطاطلما صاصرلاب يننطاوم ةثلاث روصلماو يميمتلا يدع باشلا للاتحلاا تاوق تلقتعا امك يميمتلا. واشار الى ان تم التاكيد على ضرورة تبادل اللقاءات المشتركة بين البلدين في الفترة المقبلة بغية توقيع الاتفاقية بشكل رسمي. أمر يسبب مشاكل جمة.

وفي ختام اللقاء قدم اعضاء الهيئة الشكر للدكتور حمد الله على دعمه ووقوفه الى جانب الهيئة وتقدمي كافة التسهيالت لها لالنطالق والعمل من جامعة النجاح. كما أحرق الشباب المشاغبون مطعما في سكوغاس في جنوب العاصمة. على الرغم أن المساعدات لا تستمر أكثر من أشهر ثم يترك اللاجيء لمصيره المجهول.! ارجو منك ابو شمس ان تبلئ تحياتي الى اصدقائك واني انطيهم الحق, ماكو افضل من مسقط الرأس, ولكن الظروف الذي يمر به البلد مع الاسف ما يساعد على العيش فيه وانشاء الله يوم من الايام تتغير الاوضاع.

  • © كافة الحقوق محفوظة - ls-forum.eu